Energiamärgis ja energiaaudit

Energiaaudit

Energiaaudit on protseduur selgitamaks, kuidas energiat kasutatakse, millised on võimalikud meetmed energia säästmiseks ja kuidas saab suurendada energiaalast efektiivsust auditeeritaval objektil.

Energiaaudit sisaldab hoone seisukorra kirjeldust, tarbitavate ressursside hinda ja kogust iseloomustavaid andmeid, nende analüüsi ja selle põhjal tehtud järeldusi. Selgitatakse välja energiakasutus hoones, antakse ülevaade hoone tehnilisest seisukorrast, energiakadudest ning võimalikest meetmetest energia kokkuhoiuks ning sisekliima parandamiseks hoones.


Energiamärgis

Energiamärgis on dokument, mille eesmärk on anda teada, kui palju sisekliima tagamisega hoone tarbib energiat, võrreldes teiste samaväärsete hoonete keskmise energiatarbimisega.

Energiamärgise koostamiseks ja kaalutud energiaerikasutuse arvutamiseks on vajalikud järgnevad lähteandmed:

  • Hoone ehitisregistri kood.
  • Hoone ehitusaasta.
  • Köetav pind hoones (m2). Siia hulka kuulub ka kõetav trepikoda!
  • Kõigi kütteks kasutatud energia kogused (MWh/aasta; kWh/aasta), soovitavalt viimase kolme aasta jooksul.
  • Kõigi sooja tarbevee ettevalmistuseks kasutatud energia kogused (MWh/aasta; kWh/aasta), soovitavalt viimase kolme aasta jooksul.
  • Kasutatud elektri kogus (MWh/aasta; kWh/aasta), soovitatavalt viimase kolme aasta jooksul.
  • Kasutatud gaasi kogus (m3/aasta), soovitatavalt viimase kolme aasta jooksul.
  • Kasutatud sooja tarbevee kogus (m3/aasta), soovitatavalt viimase kolme aasta jooksul.