Veevarustus

Veevarustussüsteem on üks inseneriteaduse olulisemaid saavutusi, mille ajalugu ulatub vanade roomlaste aegadesse. Tänapäeval on keeruline ette kujutada, et kaasaegne linnaelu oleks ilma veeta võimalik.

Korteritesse, majadesse ja kontoritesse jõuab vesi läbi paljudest torudest koosneva süsteemi.

On väga tähtis, et süsteem oleks paigaldatud kvaliteetselt. Torude valmistamiseks kasutatakse mitmesuguseid materjale, kõige sagedamini plastikut. Meie eelistame propüleentorusid (PPR), sest need on tugevad ja nende kasutamisaeg on pikk. PPR-torude paigaldamine läheb kiiresti ja materjali hind on taskukohane.

Osutatavad teenused:

  • Veevarustussüsteemide projekteerimine
  • Hoonesiseste veevarustussüsteemide paigaldamine
  • Elumajade püstakud
  • Magistraal- ja tänavatorustikud
  • Torustike isoleerimine
  • Filtrite paigaldamine
  • Kaugloetavate veemõõtjate paigaldamine