Kütte reguleerimine termostaatventiilide abil

termostatTermostaat on seade püsiva temperatuuri hoidmiseks ruumis.

Hoitava toatemperatuuri (termostaati ümbritseva õhu) taseme saab ette anda termostaadi pööramisega. Termostaadil märgitud numbritele ja kriipsudele vastavad mingid õhutemperatuurid. Sõltuvalt määratud ruumitemperatuurist reguleerib termostaat radiaatorite soojusväljastust, muutes radiaatorist läbivoolava vee hulka.

Temperatuuri tuleb reguleerida toatermomeetri näitude, mitte radiaatori temperatuuri järgi.

shkalaMeie soovitame paigaldada limiteeritud reguleerimisulatusega termostaate (nt piiraja miinimumi peale – 2), et vältida termostaatide täielikku kinnikeeramist. See aitab vältida olukorda kui ümbritsevad korterid sisuliselt kütavad küttest välja lülitanud korteri.