Individuaalse küttekulu

Kui suur on kokkuhoid IKASi kasutamisest?

Kui suur on kokkuhoid IKASi kasutamisest?

Individuaalse küttekulu arvestussüsteem sobib neile, kellele on tähtis, kui palju peab iga kuu maksma kütte eest ja kes soovib mõjutada oma küttearvet. Tänu soojusenergia ratsionaalsele kasutamisele (toatemperatuuri reguleerimine, õige tuulutamine, akende soojustamine) on võimalik saavutada märkimisväärse kokkuhoiu – Eestis on see keskmiselt 20% elamu küttekuludelt. Sellepärast liitubki süsteemiga üha rohkem elamuid ka Eestis! AGR OÜ on üks juhtivaid küttesüsteemide ehitajaid Eestis, seda juba üle 20 aasta. Alates 2008. aastast lisandus pakutava teenusena firmade Siemens (Saksamaa) ja Techem...

Loe Veel

Kütte reguleerimine termostaatventiilide abil

Kütte reguleerimine termostaatventiilide abil

Termostaat on seade püsiva temperatuuri hoidmiseks ruumis. Hoitava toatemperatuuri (termostaati ümbritseva õhu) taseme saab ette anda termostaadi pööramisega. Termostaadil märgitud numbritele ja kriipsudele vastavad mingid õhutemperatuurid. Sõltuvalt määratud ruumitemperatuurist reguleerib termostaat radiaatorite soojusväljastust, muutes radiaatorist läbivoolava vee hulka. Temperatuuri tuleb reguleerida toatermomeetri näitude, mitte radiaatori temperatuuri järgi. Meie soovitame paigaldada limiteeritud reguleerimisulatusega termostaate (nt piiraja miinimumi peale – 2), et vältida...

Loe Veel

Kuidas töötab individuaalne küttekulu arvestussüsteem?

Kuidas töötab individuaalne küttekulu arvestussüsteem?

Individuaalse küttekulu arvestuseks on küttekehadele kinnitatud allokaatorid (küttekulujaoturid). Küttekulujaotur loeb nn soojusimpulsse, mida genereeritakse sõltuvalt radiaatori temperatuurist. Jooksev näit muutub sõltuvalt sellest kui tugevasti ja kui kaua radiaatorilt eraldub soojust. Näidud edastatakse andmekogumiskeskusesse automaatselt raadio teel. Elektrooniline küttekulujaotur mõõdab küttekeha pinnatemperatuuri ja alustab lugemist kui radiaatori temperatuur tõuseb üle 28 С°. Paigaldamine Küttekulujaotur paigaldatakse radiaatorile kas kontaktkeevitusega või spetsiaalsete kinnitustega...

Loe Veel

Küttekulu arvestamise metoodika

Küttekulu arvestamise metoodika

Arvestuse metoodika seisneb kogu maja eelneva kuu kütte maksumuse jaotamises korterite vahel. Küttekulujaoturite poolt loetud impulssidele antakse väärtused lähtuvalt radiaatori küttevõimsusest (suurusest). Radiaatori võimsuse määramisel võetakse aluseks hoone kütteprojektis antud arvutuslikud küttevee temperatuurid ja reaalselt antud ruumi paigaldatud radiaatori mõõdud või kataloogiandmed. Arvestuskuu soojakulud jaotatakse tarbimisest sõltumatuks ja tarbimisest sõltuvaks osaks. Seega kujuneb iga korteri küttesumma kahest osast: 1 – üldkulu ehk tarbimisest sõltumatu osa (tegelikult küll...

Loe Veel

Kasulikud nõuanded. Kuidas on võimalik säästa soojuse tarbimise pealt

Kasulikud nõuanded. Kuidas on võimalik säästa soojuse tarbimise pealt

Peamine viis kokkuhoiu saavutamiseks on kütte reguleerimine. Kasutage termostaati õigesti ülekütmise vältimiseks Jälgige, et aken ja aknalaud oleksid hästi soojustatud. Külm õhuvool aknapragudest võib pidevalt jahutada ruumi, külm õhuvool aknalaua alumisest osast võib aga puhuda termostaadile, mille tulemusena võib radiaator kütta ruumi määratud temperatuurist rohkem Ärge takistage õhuvoolude liikumist ruumis. Pikad kardinad, dekoratiivpaneelid ja mööbliesemed radiaatori ees takistavad radiaatori ümbruses oleva õhu ventileerimist ning ruum soojeneb halvasti ja aeglaselt. Ruumist pikemaks...

Loe Veel

KKK

KKK

1. Miks paigaldada korteritesse küttekulujaoturid kui küttekulu võib jaotada korterite vahel proportsionaalselt nende köetavale pinnale? „Kõigile võrdselt“ printsiip ei lahenda kõige tähtsamat probleemi: energiasäästu saavutamist. Selle metoodika puhul ei ole elanikud eriti huvitatud soojusenergia ratsionaalsest kasutamisest – puudub motivatsioon. Individuaalse küttekulu arvestussüsteemi paigaldamine muudab elanike suhtumist energiasäästmisse: tekib teadmine, et kokkuhoid jääb oma rahakotti. Meie poolt paigaldatud süsteemiga elamutes on saavutatutud kokkuhoidu ca 10…60%. Kokkuhoid...

Loe Veel

Miks sõlmida hooldusleping?

Miks sõlmida hooldusleping?

Mõned kliendid on pöördunud meie poole seoses küsimusega: soovitakse ainult paigaldada kütte (vee) arvestussüsteemi, kuid andmete lugemise ja arvestuste teostamisega soovib KÜ juhatus ise tegeleda. Siinkohal selgitame, et kütte- ja veekulu arvestussüsteemi paigaldus ja edasine hooldus on väga töömahukas ja keeruline protsess, mis nõuab teatud oskuste ja kompetentsuse olemasolu. Elamu trepikotta paigaldatav andmekogumiskeskus on justkui arvutiserver. Nagu side- ja arvutussüsteemides ikka, esineb ka selles süsteemis häireid, mis on tingitud erinevatest igapäevaelu faktoritest: ajutine...

Loe Veel